【Mahmoud Gennesh Mahmoud Gennesh】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价

 • 时间:
 • 浏览:17
 • 俱乐部扎马莱克
 • 位置门将
 • 号码16号
 • 国家/地区埃及
 • 年龄32岁
 • 生日1987-07-10
 • 身高CM
 • 体重KG
 • 惯用脚
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌 替补
2018/2019 扎马莱克 38 38 0 0 2 2 0
2017 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2016 扎马莱克 2 1 0 0 0 0 1
2014 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2013 扎马莱克 2 2 0 0 0 0 0
2012 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 扎马莱克 1 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌 替补
2018/2019 扎马莱克 27 27 0 0 0 1 0
2013/2014 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 扎马莱克 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 扎马莱克 1 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 赛事 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌 替补
2018/2019 扎马莱克 非联杯 11 11 0 0 2 1 0
2017 扎马莱克 亚协杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 扎马莱克 非冠杯 2 1 0 0 0 0 1
2014 扎马莱克 非冠杯 0 0 0 0 0 0 0
2013 扎马莱克 非冠杯 2 2 0 0 0 0 0
2012 扎马莱克 非冠杯 0 0 0 0 0 0 0
赛季 国家队 赛事 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌 替补
2019 埃及 非洲杯 0 0 0 0 0 0 0
2019 埃及 友谊赛 2 1 0 0 0 0 1
2018 埃及 非洲预选 0 0 0 0 0 0 0
2017 埃及 友谊赛 0 0 0 0 0 0 0
埃及超级杯

x

1

2016

埃及超级联赛

x

1

2014/2015

非洲足球联合会杯

x

1

2018/2019

埃及杯赛

x

4

2017/2018 2016 2015 2013

扎马莱克 膝盖前十字韧带受伤 2019-06-28 ~